Om Tænketanken Adoption

Formål og værdigrundlag

Tænketanken Adoption er en uafhængig tænketank, der har til formål at skabe et forum, hvor nye og interdisciplinære perspektiver på adoption og adoptionsrelaterede temaer kan udvikles med henblik på at forbedre lovgivning, etik, politik og praksis inden for adoptionsområdet i Danmark.

Tænketanken Adoption har som ambition at nuancere eksisterende holdninger og producere kritisk viden om emner og problematikker relateret til trans/national adoption.

Tænketanken tager afsæt i FNs Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og dens værdigrundlag består i at adressere adoption og ikke mindst transnational adoption som et komplekst fænomen, der må forstås i relation til global ulighed, racisme og social stigmatisering.

Det arbejde, der udføres i tænketankens navn, er forpligtet på at understøtte transparens, dialog og tværfaglighed i forhold til de involverede aktører i transnational adoption og den viden, der produceres.

For at opnå sit formål om at skabe kritisk viden og nye perspektiver på adoption, vil tænketanken fokusere på at indsamle og formidle viden om adoption til en bredere offentlighed samt afholde arrangementer, der belyser forskellige aspekter af adoption. Disse arrangementer vil være tilgængelige for offentligheden. Tænketanken vil desuden bidrage til den offentlige debat.

I det omfang tænketankens faglige råd finder det relevant, vil rådets medlemmer udarbejde analyser og vurderinger af relevant forskning, den anvendte etik, lovgivning og praksis samt nye adoptionspolitiske tiltag.

Tænketankens arbejde og arrangementer vil blive offentliggjort på hjemmesiden, hvor det vil indgå i etableringen af et online arkiv. Såfremt Tænketanken Adoption udarbejder kollektive vurderinger eller anbefalinger, vil disse blive sendt til relevante instanser og aktører.