Notater

Analysenotater

Analysenotater udarbejdes, individuelt eller kollektivt,
af medlemmerne af Tænkentanken Adoptions faglige råd eller af
inviterede eksperter. Ophavsret tilhører de enkelte forfattere.

Analysenotat nr. 1-2013_LM
Analysenotat nr. 2-2014_LM

 

Dokumenter

Den 22. oktober 2013 indkaldte Social-, Børne- og
Integrationsministeriet til dialogmøde i forbindelse
med helheldsanalyse af det danske adoptionsystem.

Notat til dialogmøde den 22. oktober 2013
Tillæg til Notat til dialogmøde den 22. oktober 2013
Høringssvar til lov om ændring af adoptionsloven 11. februar 2015