Det faglige råd

Lene Myong (koordinator)
Lene Myong er ansat ved Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger, Norge. Har skrevet ph.d.-afhandlingen Adopteret – fortællinger om transnational og racialiseret tilblivelse (2009), som bygger på 35 kvalitative interviews med koreansk adopterede. Afhandlingen blev i 2010 tildelt KRAKA-prisen. Primær forskningsinteresse: transnational adoption med relation til race, køn, affekt, tilknytning og re-migration.
Kontakt: lm@taenketankenadoption.dk

Sharmila Holmstrøm Juhlin
Uddannet cand.mag. i historie og minoritetsstudier fra Københavns Universitet i 2004, ph.d.stip på Forskerskolen for Livslang Læring, Roskilde Universitet. Ansat på Professionshøjskolen UCC i programmet Inklusion og Integration. Har beskæftiget sig med adoption i et kulturhistorisk og samfundsmæssigt perspektiv de sidste 13 år, skrevet speciale om transracial adoption og familie- og slægtskabsforståelser, deltaget i adoptionsnetværket omkring Lars von der Lieth, Københavns Universitet, været medredaktør i Adoption & Samfunds medlemsblad, holdt oplæg og deltaget i den offentlige debat omkring adoptionsrelaterede emner. Er optaget af transnational adoption som policy og som praksis ud fra den optik, at transracial adoption er et komplekst fænomen, der involverer minoritets- og majoritetsprocesser både på globalt og lokalt plan.  Er fra et samfundsmæssigsigt perspektiv desuden interesseret i de tilskrivninger transracial adoption har haft og får, og den betydning dette tillægges.
Kontakt: shj@taenketankenadoption.dk

Jacob Ki Nielsen
Dansk-koreansk adopteret. Uddannet cand.mag. fra Koreastudier/Østasienstudier ved Københavns Universitet i 2008 og PhD-studerende samme sted fra 2009. Har siden 2008 været engageret i adoptionsrelateret NPO arbejde herunder formidling i form af foredrag og oversættelse mv. PhD-afhandlingen Fictions of Kinship omhandler repræsentationer af multikulturelle og globale familier i det sydkoreanske kulturbillede med fokus på ideologisk konkurrence imellem nationalisme, regionalisme, multikulturalisme og globalisering. Har en særlig interesse for adoptionsetik samt adoption og familieideologi i et generelt perspektiv, og ser en udfordring i at fremme en adoptionsetik, der tilgodeser barnets ret samt hylder adoption som et frit og gensidigt valg.
Kontakt: jkn@taenketankenadoption.dk

Michala Yun-Joo Schlichtkrull
Adopteret fra Sydkorea. Cand.mag. 2013 i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og Yonsei University. Har skrevet speciale om transnational adoption. Specialet tog udgangspunkt i, hvordan normative fortællinger om adoption, som en god og lykkelig historie, strukturerer hvordan vi i det aktuelle samfund taler om adoption og adopterede. Har desuden beskæftiget sig med transnational adoption i dansk samtidslitteratur og er i den forbindelse særligt optaget af, hvordan adoptionslitteraturen kan bære vidnesbyrd om adoption som andet og mere end blot en god historie.
Kontakt: mys@taenketankenadoption.dk

Sara Claudi Tangø
Adopteret fra Libanon og nyuddannet cand.mag. i Tværkulturelle Studier med regional specialisering i Mellemøsten. Har skrevet speciale om transnational adoption og har en særlig interesse i adoptioner fra Libanon. Arbejder i øjeblikket på et projekt om de transnationale adoptioner fra Libanon til Danmark der fandt sted i starten af 1980’erne.