Introduktion

Tænketanken TænkAdoption er et pilotprojekt, der i sin opstartsfase har en løbetid på to år med efterfølgende evaluering.

TænkAdoption udspringer af et behov for at belyse adoption og adoptionsrelaterede tematikker fra nye vinkler, bl.a. ved at inddrage det store erfaringsgrundlag fra voksne adopterede og ved at vægte faglig viden.

Projektet blev startet af en koordinationsgruppe nedsat af Korea Klubben, men fungerer som et selvstændigt projekt efter den officielle konstituering. Korea Klubben stiller praktisk hjælp til rådighed den første tid, indtil et selvstændigt sekretariat bliver oprettet.

TænkAdoptions hjemmeside vil løbende blive udbygget. Vi forventer også at have en Facebook side klar efter sommerferien.

Læs mere