Omtale: Loving Belinda af Jane Jin Kaisen, 2015

Af Michala Yun-joo Schlichtkrull

I slutningen af februar udkom Jane Jin Kaisens kunstpublikation Loving Belinda, der er udgivet i forbindelse med Kaisens udstilling af samme navn i Galleri Image i Aarhus. Over knap 200 sider udforsker Kaisen transnational adoption i relation til emner som kolonialisme, migration, racisme og den samtidige højredrejning i den politiske diskurs i Skandinavien.

Med Loving Belinda tager Kaisen sin læser med på en visuel rejse gennem de tre fiktive dokumentarfilm Adopting Belinda (2006), Revisiting the Andersons (2015) og Loving Belinda (2015), hvor replikker og stillbilleder fra filmene er gengivet. I filmene interviewes det amerikansk-asiatiske par hr. og fru Anderson i forbindelse med adoptionen af Belinda, en lille pige fra Danmark. Filmene følger Anderson parret på forskellige tidspunkter i deres liv, fra de netop har adopteret Belinda som spæd til hun er ni år gammel og går til ridning som en del af sin tilknytningsterapi. I filmene bevæger vi os fra det altruistiske udgangspunkt i Adopting Belinda, hvor forestillingen om Belindas adoption som en redning og garanten for et bedre liv er dominerende, til hr. og fru Andersons insisteren på ikke-eksisterende racisme i det amerikanske samfund og den vellykkede tilknytning som udtryk for den vellykkede adoption i de to efterfølgende film. På den måde tegner filmene et foruroligende billede af nogle af de gængse fortællinger om transnational adoption, der kontinuerligt reproduceres i en aktuel dansk kontekst.

Dernæst følger tre tekster med Kaisen i samtale med den svensk-koreanske forsker Tobias Hübinette, den danske kunstner og daglige leder af Trampolinhuset, Morten Goll samt adoptionsforsker og adjunkt ved Aarhus Universitet, Lene Myong. Alle tre medvirker i øvrigt i en eller flere af filmene om Andersonparret. I samtalerne ser Kaisen tilbage på det arbejde de tre film om Andersonfamilien udsprang af og berører emner som kolonialisme, racisme, asylpolitik og kunst i relation til transnational adoption og de seneste års fremkomst af adoptionskritik blandt voksne adopterede i Danmark. Afslutningsvis følger tre essays af lektor i litteraturhistorie og prodekan for uddannelse ved Aarhus Universitet, Marianne Ping-Huang, Ph.d. og kunsthistoriker Louise Wolthers samt selvstændig kurator og medstifter af Trampolinhuset, Tone Olaf Nielsen. De tre essays tegner et portræt af Kaisen som adoptionskunstner og -kritiker gennem et analytisk tilbageblik på hendes tidligere værker som soloudstillingen Dissident Translations (2011-12) og dokumentarfilmen The Woman, The Orphan, and The Tiger  (2010). Igen berøres emner som migration og racisme og illustrerer, hvordan transnational adoption nødvendigvis må tænkes og forstås i et større migrations- og kolonialismeperspektiv.

De fiktive dokumentarfilm, samtaleteksterne og de tre essays omkranses af overskrifter fra danske avisartikler fra de seneste års intensiverede adoptionsdebat, som indleder og afslutter bogen. I kontrast til avisoverskrifterne, der blandt andet vidner om problematikker som global ulighed og børnehandel i relation til transnational adoption, står fortællingerne om Andersonfamilien. ”The Andersons” bliver dermed repræsentanter for samtidens massive altruistiske diskurs om transnational adoption som en kærlighedsøkonomi, hvor relationen til migration, racisme og kolonialisme (endnu) ikke tildeles samme opmærksomhed. Samtidig bliver publikationens indpakning i aktuelle avisoverskrifter et symbol på kunstens uomgængelige indflydelse på sin samtid, og Loving Belinda slutter i samme ombæring med et statement; en avisoverskrift der lyder: ”En bevægelse af voksne adopterede”. Den overskrift vidner netop om den bevægelse af kritiske adopterede, Kaisen med sin kunstproduktion har været med til at starte, og med Loving Belinda cementerer Kaisen sin status som banebrydende adoptionskritiker og –kunstner i en tid, hvor hidtidige forestillinger om transnational adoption for alvor bliver taget op til revision.

Jane Jin Kaisen, Loving Belinda, 180 sider, illustreret i farver. Udgivet af Forlaget *[Asterisk] i samarbejde med Galleri Image, 2015.