Årsberetning 2013-2014

Årsberetning for Tænketanken Adoption dækker perioden fra maj 2013 til udgangen af 2014. Tænketanken Adoption (herefter TA) har i denne periode afholdt velbesøgte arrangementer, bidraget til den offentlige adoptionsdebat, afgivet høringssvar og skrevet analysenotater samt været repræsenteret ved dialogmøder i forbindelse med forarbejdet til en revideret adoptionslov. Derudover er TA blevet inviteret til at deltage i en række arrangementer om adoption.

Tænketanken Adoption blevet oprettet i 2013 med henblik på at køre i en 2-årig forsøgsperiode. Den konstituerende generalforsamling blev afholdt den 26. maj 2013. I januar 2015 trådte Nanna Falk ud af bestyrelsen, i stedet indtrådte Katja Berg Petersen. På samme tidspunkt trådte May Britt Skjold ud af det faglige råd. I stedet er Michala Yun-Joo Schlichtkrull indtrådt i det faglige råd. Det faglige råd kan løbende udpege og godkende nye medlemmer.

Arrangementer arrangeret af Tænketanken:

Dialogmøde om adoptionsområdet. Ankestyrelsen, 22. oktober 2013. Deltagere fra TA: Sharmila Holmstrøm Juhlin & Lene Myong.

Foredrag om bogen Børneimporten, der belyser de første transnationale adoptioner af afro-tyske børn til Danmark, 7. november 2013. Oplægsholdere: Amalie Kønigsfeldt og Matilde Hørmand-Pallesen.

Paneldebat om adoption. Arrangeret af Adoptionspolitisk Forum, 18. januar 2014. Paneldeltager fra TA: Lene Myong.

Informationsmøde om PAS. Ankestyrelsen, 23. januar 2014. Deltagere fra TA: Maj Eun Herløw & Lene Myong.

Social Kritik af transnational adoption, 22. februar 2014. Arrangementet fejrede udgivelsen af et særnummer af Social Kritik omhandlende transnational adoption. Oplægsholdere: Stine Jørgensen (Københavns Universitet), Mons Bissenbakker (Københavns Universitet), Michael Nebeling Petersen (Syddansk Universitet), Lene Myong (Aarhus Universitet), Nina Trige Andersen (kommentator).

Høring om et videnscenter om adoption. Arrangeret af Adoption & Samfund, 25. marts 2014. Oplægsholder fra TA: May Britt Skjold.

Adoption – fra ideal til kritik. Foredrag på Silkeborg Bibliotek, 10. april og Guldborgsund Bibliotek, 28. april 2014. Oplægsholder fra TA: Lene Myong.

Paneldebat om transnational adoption. Arrangeret af Louisiana Live, 24. april 2014. Paneldeltager fra TA: Lene Myong.

Dialogmøde om adoptionsområdet. Ankestyrelsen, 15. september 2014. Deltagere fra TA: Jacob Ki Nielsen & Lene Myong.

Foredrag med Eleana Kim (University of California, Irvine), 11. Oktober 2014. Foredraget handlede om adoptionsaktivisme blandt koreansk adopterede.
Seminarer, konferencer, paneldebatter, dialogmøder, etc. med deltagelse af TA:

Transnational adoption på BogForum, 9. november 2014. Paneldeltager fra TA: Lene Myong.

Seminar: Loving Belinda. Arrangeret af Galleri Image og Jane Jin Kaisen, 10. januar 2015. Oplægsholder fra TA: Lene Myong.

Bidrag og interview til trykte og elektroniske medier:

P1 Morgen. DR, 9. december 2014. Deltager fra TA: Lene Myong.

”Lyt og hersk”. Kommentar i Information af Lene Myong, 9. oktober 2014.

“Voksne adopterede er godt tilfredse”. Politiken, 26. september 2014. Deltager fra TA: Sharmila Holmstrøm Juhlin.

”Adoption handler om mere end ligestilling”. Kommentar i Information af Lene Myong & Sarah Glerup, 25. juli 2014.

”Færre end nogensinde vil adoptere”. Jyllandsposten, 22. juni 2014. Deltager fra TA: Lene Myong.

”Kunstnere langer ud mod adoption”. Jyllandsposten, 31. maj, 2014. Deltager fra TA: Lene Myong.

”Slidt logik om adoption”. Replik i Information af Lene Myong, 9. april 2014.

”Du har ikke psykiske problemer, bare fordi du er adopteret”. Kronik i Information af Sharmila Holmstrøm Juhlin, 2. april 2014

”Etik pr. autopilot”. Kronik i Information af Lene Myong & Stine Willum Adrian, 26. marts 2014.

”Ellers ville de jo vokse op på børnehjem”. Midtjyllands Avis, 8. marts 2014. Deltager fra TA: Lene Myong.

Radio24Syv, 20. februar 2014. Deltager fra TA: Maj Eun Herløw.

”Adoptionens tid er nu”. Kronik i Information af Lene Myong, 6. januar 2014.

”Ny tænketank vil nuancere opfattelsen af adoption”. Kristeligt Dagblad, 27. september 2013. Deltager fra TA: Lene Myong.

Analysenotater, høringssvar og kommentarer af Tænketankens medlemmer:

Kommentar til Ankestyrelsens Delundersøgelse 2, 3. november 2014. Forfatter: Jacob Ki Nielsen.

Brugerundersøgelse af adopterede og adoptanter – et retvisende billede? 3. november 2014. Forfatter: Maj Eun Herløw.

Analysenotat 2/2014, 14. august 2014. Om AC Børnehjælps høringssvar til Helhedsanalysen af det danske adoptionssystem. Forfatter: Lene Myong

Høringssvar i forbindelse med ’Helhedsanalyse af det danske adoptionsystem – de strukturelle rammer og tilsynet’, 3. august 2014. Forfattere: Jacob Ki Nielsen, Sharmila Holmstrøm Juhlin, May Britt Skjold, Lene Myong.

Individuelt høringssvar i forbindelse med ’Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet’. 3. august 2014. Forfatter: May Britt Skjold.

Notat til dialogmøde 22. oktober 2013. Forfattere: Sharmila Homstrøm Juhlin, Maj Eun Herløw, Jacob Ki Nielsen, Lene Myong.

Tillæg til notat til dialogmøde 22. oktober 2013: Forfatter: Jacob Ki Nielsen.

Analysenotat 1/2013, 18. september 2013. Om Adoption & Samfunds forslag til finansloven. Forfatter: Lene Myong

Rapport fra adoptionskonference – ICAR4, 25. august 2013. Forfatter: May Britt Skjold.

Tænketanken på Internettet

Tænketanken har siden sin etablering været til stede på Internettet i form af en hjemmeside og en Facebook profil med posting af aktiviteter og nyheder samt af links til relevante artikler ol. I forbindelse med en opgradering, relanceredes hjemmesiden i et nyt design i efteråret 2014.