Er vores kritik usynlig? – Opdatering!

OPDATERING, 13. november, 2015: Vi tager ikke længere tager imod billeder, da det forventes, at loven vedtages inden udgangen af 2015. Alle deltagere vil modtage kollagen i en uploadvenlig version pr. mail i løbet af december.

Er vores kritik usynlig? Et initiativ for og af transnationalt adopterede

Forslag til ændring af adoptionsloven (fremsat 28-1-2015) er nu til behandling i Folketinget og vedtagelse forventes at ske inden sommerferien. Revisionen er kulminationen på en flerårig proces og angiveligt drevet af en ambition om at nytænke området. Forslaget er dog, efter vores mening, ikke udtryk for en nytænkning og giver ikke adopterede medindflydelse på adoptionsområdet (se fx Tænketanken Adoptions høringssvar).

Tænketanken Adoption ønsker derfor at markere den forventede vedtagelse af loven med et visuelt simultanstatement med titlen Er vores kritik usynlig? Og du inviteres til at deltage. Dette er en mulighed for at udtrykke din beklagelse over og kritik af adopteredes manglende indflydelse på området. Initiativet er organiseret af og for adopterede.

Sådan gør du:
1)    Send et portrætbillede som selfie eller usie i jpg-format (i ukomprimeret opløsning: 2-5 megapixels) til:  ervoreskritikusynlig@gmail.com
2)    Giv e-mailen overskriften: ’Statement’ + dit fulde navn (til verificering, ikke til offentliggørelse).
3)    Du vil modtage en bekræftelse samt invitation til Facebook-begivenheden ”Er vores kritik usynlig” fra initiativets administratorer.
4)    Når loven er vedtaget, vil du modtage en kollage af samtlige deltagerfotos og bedes derpå poste dit personlige foto og/eller kollagen på din blog, Facebook- eller Instagram-profil el. lign. Giv postingen titlen/hashtag: Er vores kritik usynlig?

Kollagen vil blive postet på Tænketanken Adoptions hjemmeside samt på Facebook-begivenheden ”Er vores kritik usynlig”, som vil blive delt som en offentlig begivenhed på Facebook.

Du bedes fremsende dit foto inden 24. april. Datoen for vedtagelsen er endnu ikke offentliggjort men det bliver inden Folketingets sommerferie (Grundlovsdag/d. 5. juni, 2015). Sidste frist for at deltage vil være ca. en uge før vedtagelsen.

Med venlig hilsen
Tænketanken Adoption

København, d. 31. marts 2015

OPDATERING! De lovforslag der endnu ikke var vedtaget, da der blev udskrevet valg til Folketinget, er trukket tilbage — heriblandt lovforslag om modernisering af adoptionsloven. Forslaget vil sansynligvis blive genfremsat, behandlet og vedtaget efter folketingssamlingen i oktober (2015). Vi samler fortsat indkomne billeder og giver, som ellers planlagt, besked, når forslaget er vedtaget.

Med venlig hilsen
Tænketanken Adoption  (3.6.2015)

 

 

Links til:
Forligsteksten af: Socialdemokratiet og det Radikale Venstre (regeringspartierne), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti (indgået 2-10-2014) kan læses her

Information om forslaget og tidsplan for behandling i Folketinget kan ses her

Høringssvar fra Tænketanken Adoption findes her

Høringssvar fra Adoptionspolitisk Forum findes her