Foredrag og vidensudveksling

KOM TIL FOREDRAG OG VIDENSUDVEKSLING OM ADOPTION 

Tænketanken Adoption inviterer til en eftermiddag med vidensudveksling og foredrag om transnational adoption.

DATO: Søndag den 7. juni, 2015

TID: Kl. 13:30-16:00

PRIS: 25 kr // Gratis for støttemedlemmer af Tænketanken Adoption
Tilmelding via Billetto: https://billetto.dk/da/events/foredrag-og-vidensudveksling-om-adoption

STED:
Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K – Mødelokale 1

 

PROGRAM:

Det gode liv er et identitetssøgende liv – normative fortællinger om adoption

Michala Yun-Joo Schlichtkrull, cand. mag. i Moderne kultur og kulturformidling

Mit oplæg tager udgangspunkt i mit speciale, som handler om tv-programmet Sporløs. I specialet belyser jeg, hvordan programmet (re)producerer en fortælling om transnational adoption, der primært handler om at søge efter sine rødder. Denne fortælling bliver i høj grad strukturerende for, hvordan adoption bliver talt om og forstået i det danske samfund. Samtidig hænger Sporløs‘ fortælling om søgning efter rødder tæt sammen med en forestilling om, at det gode liv i vores samfund også er et identitetssøgende liv. På den måde viser Sporløs os, hvordan man som adopteret lever sit liv vellykket og “gør adopteret” på den “rigtige” måde. Med det afsæt vil jeg belyse, hvordan den normative adoptionsfortælling, vi får serveret med Sporløs, bliver udfordret i det voksende felt af dansk adoptionslitteratur/-kunst, hvor alternative aspekter af adoptionserfaringen får en (kritisk) stemme. Jeg vil gøre nedslag i tekster af Maja Lee Langvad og Eva Tind Kristensen.

Adoption fra Libanon – der er brug for viden og forskning

Sara Claudi Tangø, cand.mag. i Tværkulturelle studier

Det er de færreste danskere der ved, at der har været formidlet adoptioner fra Libanon til Danmark. Også i den internationale adoptionsforskning udgør transnational adoption fra Libanon et underbelyst emne. Mit oplæg tager udgangspunkt i den viden, jeg selv har kunnet finde frem til. Der er omkring 60-70 transnationalt adopterede fra Libanon i Danmark. Jeg er én af disse. De fleste af os kom til Danmark i starten af 1980’erne som spædbørn. I mange af vores papirer er der ikke oplyst noget om vores biologiske ophav. Typisk står der en kort beskrivelse af vores tid i Libanon. Mange af os har været på et katolsk nonnekloster, inden vores ankomst til Danmark. I mit pas står der at min moder hedder Angel, og at mit navn er Sarah Raymond Fouad, men disse navne er opdigtede for at fremskynde adoptionsprocessen.

Om adopterede der selv bliver forældre: efterlysning af informanter til ny undersøgelse 

Ved Maj Eun Herløw, cand. scient. anth.

 

Der vil være mulighed for fælles diskussion og at stille spørgsmål efter hvert oplæg.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse i adoption.