Foredragsaften 7. november

Tænketanken Adoption inviterer til foredrag med forfatterne Amalie Linde, Matilde Hørmand-Pallesen og Amalie Kønigsfeldt. Forfatterne udgav tidligere i år den omtalte bog Børneimporten (Kristeligt Dagblads Forlag, 2013).

Bogen belyser adoption i årene efter 2. verdenskrig, hvor op mod 2000 afro-tyske børn blev adopteret til familier i Danmark. Disse adoptioner skete på privat initiativ og med hjælp fra velmenende personer, som var overbevist om, at adoption var den bedste løsning for børnene, også selvom ingen undersøgte forholdene i deres nye adoptivfamilier. De mange adoptioner påkaldte sig en del opmærksom i offentligheden og blandt danske politikere. Alligevel var der ingen, som greb ind, selvom den daværende lovgivning forbød enkeltpersoner at formidle adoptioner.

Hør forfatterne fortælle om formidlingen af adoptioner.

Moderator: Lene Myong og May Britt Skjold, medlemmer af Tænketanken Adoption

Torsdag den 7. november 2013 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Café Nutid, Sankt Peders Stræde 1, 1453 København K
Gratis entré

Arrangementet giver også mulighed for at høre nærmere om Tænketanken Adoptions arbejde og formål.

Tilmelding til arrangementet: info@taenketankenadoption.dk

KRD_BOERNEIMPORTEN_OMSLAG_143x220.indd
Forside: Lonnie Hamborg, Imperiet

* * *

Om Tænketanken Adoption

Tænketanken Adoption er en uafhængig tænketank, der har til formål at skabe et forum, hvor nye og interdisciplinære perspektiver på adoption og adoptionsrelaterede temaer kan udvikles med henblik på at forbedre lovgivning, etik og praksis inden for adoptionsområdet i Danmark.

Læs mere:  www.taenketankenadoption.dk / facebook.com/taenkadoption

Comments are closed.